Hoofdmenu

0

Disclaimer & privacy

DigitaleZorgKompas draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de (persoon)gegevens die aan ons verstrekt worden. En natuurlijk houden wij ons aan de daarvoor geldende wetten en regels.

Lees hier welke disclaimer en privacy- en cookiebeleid van toepassing zijn op het gebruik van DigitaleZorgKompas.nl

Disclaimer

Het DigitaleZorgKompas draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de elektronische diensten die wij aanbieden.

Door onze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Onze website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het DigitaleZorgKompas zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Het DigitaleZorgKompas garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij wijzen dan ook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer het DigitaleZorgKompas links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door het DigitaleZorgKompas niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Het DigitaleZorgKompas behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Informatie wijzigingen

Het DigitaleZorgKompas behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy

Op deze pagina vind je het privacybeleid van DigitaleZorgKompas en lees je meer over de cookies die we gebruiken. DigitaleZorgKompas respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. We verzamelen informatie over onze bezoekers om twee belangrijke reden:

  • Om onze website te kunnen optimaliseren, verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken;
  • Om onze dienstverlening zoveel mogelijk te kunnen afstemmen op de behoeften van onze bezoekers.
Persoonsgegevens

In sommige gevallen komt het voor dat DigitaleZorgKompas je vraagt enkele persoonsgegevens in te vullen, zoals NAW-gegevens, e-mailadres, website etc., bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt als e-mental health aanbieder, een account aanmaakt of een brochure aanvraagt. Hierbij geven we altijd aan welke gegevens verplicht en welke optioneel zijn. Je gegevens kunnen worden gebruikt om aan jouw verzoek te voldoen, je te informeren over relevante producten en diensten van DigitaleZorgKompas of voor de inschrijving op jouw verzoek.

Je gegevens worden op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is. DigitaleZorgKompas zal altijd overeenkomstig de WBP handelen. Daarnaast verstrekt DigitaleZorgKompas nooit zonder toestemming gegevens aan derden, tenzij we daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht zijn. DigitaleZorgKompas bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang de doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Je hebt de mogelijkheid om persoonsgegevens in te zien. Vraag een overzicht van jouw gegevens aan via ons contactformulier. Kloppen je persoonsgegevens niet, dan kun je ons op dezelfde wijze vragen deze gegevens aan te passen.

Cookies

Onder deze alinea vertellen we je graag wat cookies zijn en waar ze precies voor dienen, informeren we je over de manier waarop DigitaleZorgKompas omgaat met cookies en leggen we uit hoe je ze eventueel kunt uitschakelen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door je webbrowser worden opgeslagen op de harde schijf van je computer bij het bezoeken van een website. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Tevens bevatten zij informatie die het mogelijk maakt om de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker maken. Ook DigitaleZorgKompas maakt gebruik van cookies.

Wat voor soort cookies gebruikt DigitaleZorgKompas?

Op DigitaleZorgKompas worden functionele cookies gebruikt. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site goed te laten functioneren. Tevens worden er Google Analytics cookies gebruikt om informatie te verzamelen, zodat o.a. in kaart kan worden gebracht of (en hoe effectief) pagina's gebruikt worden, zodat deze indien nodig geoptimaliseerd kunnen worden. Daarbij worden IP-adressen echter geanonimiseerd, zodat deze niet tot individuele computers herleidbaar zijn. De cookies worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden en het is Google niet toegestaan om de gegevens te gebruiken voor haar eigen statistieken of andere diensten.

Liever toch geen cookies?

Mocht je geen cookies willen installeren, dan kun je deze in je browser uitzetten. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie en/of de instellingen van je browser. Let op: als je de cookies uitzet, kan het voorkomen dat je niet van alle functionaliteiten van DigitaleZorgKompas gebruik kunt maken.

Vragen of opmerkingen?

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy- en cookiebeleid, dan je deze doorgeven via ons contactformulier.

Wijzigingen

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen. We raden je daarom aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of op een andere duidelijke en opvallende manier.